Usluge

PLAZMA TEHNOLOGIJA TRŽIŠNOG LIDERA


SPL seriju karakteriše visoka dinamika, preciznost i modularna struktura. Dizajnirani za najviše zahteve savremene fine plazma tehnologije, uz mogućnost kombinovanja sa mnogim drugim tehnologijama, ove mašine ispunjavaju sve kriterijume produktivnosti, ekonomičnosti i lakoće upotrebe i stoga se koriste u velikim, kao i u malim i srednjim preduzećima. Sistem rezanja je osmišljen za zahtevno i kvalitetno 2D rezanje materijala (nelegirani konstrukcioni čelik) do 30 mm debljine pri maksimalnoj brzini, ali je mašina posebno prilagođena i za tehnologiju autogenog sečenja za materijale do 150 mm debljine, tako da postoji i mogućnost sečenja debljih materijala. Time smo dobro opremljeni za širok spektar poslova, a sa ovom mašinom se podrazumeva realizacija malih porudžbina u roku od samo jednog dana.