Usluge

USLUŽNI RADOVI


Sa našom MicroStep CNC mašinom za rezanje plazmom serije SPL, koja ima radnu površinu 2 x 6 m i Meba NC trakastom testerom sa radnom površinom 500 x 320 mm, garantujemo za precizno posečene delove prema željenim merama. Bilo da se seče plazmom, gasnim ili testerom, sečemo ponaosob prema Vašim željama. Naš mašinski park je takođe pogodan za obradu poput bušenja i savijanja.